Zapisy na obiady do stołówki szkolnej na rok szkolny 2019/2020

Rodzice proszeni są o osobiste zgłaszanie się do kierownika świetlicy w celu zapisania dziecka na obiady.

Zgłoszenia i wpłaty za obiady będą przyjmowane na konto szkoły do 5 września tj. czwartek

Cena jednego obiadu wynosi 3 zł. Nie ma możliwości wykupienia pojedynczych obiadów. We wrześniu cena obiadów wynosi 48 zł.

OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ BĘDĄ WYDAWANE

OD 09.09.2019 (PONIEDZIAŁEK)

Uwaga!

Od nowego roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole wpłaty za obiady będą przyjmowane z góry do 25 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem września.

Za obiady we wrześniu należy wpłacić – 48,00 zł do 5 września

Za obiady w październiku należy wpłacić – 66,00 zł do 25 września (oprócz 14 października)

Za obiady w listopadzie należy wpłacić – 57,00 zł do 25 października

Brak terminowej wpłaty pozbawia możliwości korzystania z obiadów.

Wysokość kwoty za obiady, za kolejne miesiące podawana będzie na bieżąco na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica oraz na tablicy informacyjnej w holu szkoły.

Prosimy o terminowe wpłaty!

Przy wpłacie brana jest pod uwagę data wpływu. W tytule przelewu za obiady należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, kwotę, miesiąc za który jest dokonywana wpłata oraz wpisać dni zgłoszonej nieobecności ucznia na obiedzie.

Nr konta MBS: 92 8436 0003 0000 0003 8638 0004

Klasy I

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych, których dzieci będą uczęszczały do świetlicy szkolnej odbędzie się dnia 2 IX 2019 tj. poniedziałek o godz.12.00 w świetlicy szkolnej.

Zapraszamy

wychowawcy świetlicy

Uwaga!

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dzieci do świetlicy szkolnej proszeni są o osobiste zgłoszenie się do wychowawców świetlicy w celu wypełnienia karty zgłoszenia. Od tego roku obowiązują nowe karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Klasy I

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych, których dzieci będą uczęszczały do świetlicy szkolnej odbędzie się w poniedziałek  2 IX 2019 r. o godz. 12.00 w świetlicy szkolnej.

Zapraszamy

wychowawcy świetlicy

Uwaga!

       Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dzieci do świetlicy szkolnej proszeni są o osobiste zgłoszenie się do wychowawców świetlicy w celu wypełnienia karty zgłoszenia. Od tego roku obowiązują nowe karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Czerwiec

W czerwcu w naszej świetlicy odbyły się gry i zabawy pod hasłem: „Tydzień Sportu”. Dzieci brały udział w różnych konkurencjach m.in. skoki na skakance, rzut piłką lekarską, rzut do kosza. Za zdobyte miejsca i udział uczniowie odebrali nagrody rzeczowe i słodycze ufundowane przez Radę Rodziców.

Maj w naszej świetlicy

 

Wiosna już w pełnym rozkwicie, więc w naszej świetlicy nie może zabraknąć kolorowych kwiatów! Dzieci rysowały kolorową łąkę, wykonywały kwiaty metodą origami, wycinały i formowały fantazyjne kształty kwiatów z kolorowej bibuły.

W świetlicowym laboratorium doświadczalnym dzieci poznały historię papieru i różne sposoby pisania na nim, a potem pod okiem p. Ani samodzielnie tworzyły ozdobny papier czerpany i uczyły się pisać za pomocą stalówki, patyczka i tuszu. Praca była żmudna, okupiona niejednym kleksem na papierze i czarnymi od tuszu palcami, ale było to niezwykłe doświadczenie i …. powrót do przeszłości.

W tygodniu poświęconym polskim akwenom wodnym dzieci poznały nową technikę plastyczną – kalkografię. Za pomocą żelazka i zabytkowej już kalki technicznej, mali artyści wyczarowali podwodny świat polskich rzek i morza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień

W pierwszym tygodniu kwietnia poznawaliśmy zasady dobrego wychowania. Wraz z p. Ewą i p. Wiolettą uczyliśmy się nakrywania do stołu, zachowania się przy stole i korzystania ze sztućców.

W naszej szkole odbył się Dzień Otwarty i również w świetlicy gościliśmy przyszłych pierwszoklasistów. Każdy gość pozostawił po sobie ślad w postaci własnoręcznie wykonanej biedronki origami, które zostały przyklejone na drzwi świetlicy. Oprócz pracy plastycznej mali goście wspólne z wychowawcami bawili się na dywanie pokonując tor przeszkód.