Zawody sportowe

10 lutego odbyły się rozgrywki siatkówki chłopców rocznik 2006-2005. Do zawodów przystąpiło 6 drużyn. Nasi chłopcy byli najlepsi. Zajęli I miejsce i zakwalifikowali się do rozgrywek powiatowych.

Drużyna w składzie: Olek Cebula, Dawid Sojka, Radek Bednarczyk, Patryk Student, Mateusz Staroń, Łukasz Lipok, Tomek Tabaka, Dominik Swadżba i Zachariasza Chrzanowski

Nabór do klas I

Polecane

Szanowni Rodzice,
obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

Na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane będą dzieci z rocznika:

2013

 • Dzieci z obwodu szkoły – zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 w Mikołowie.
 • Dzieci spoza obwodu szkoły – na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w miarę wolnych miejsc po złożeniu  wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

2012

 • Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 5  w Mikołowie.

2014

 • Na wniosek rodziców wraz z dokumentem potwierdzającym roczne przygotowanie przedszkolne. Jeśli dziecko nie uczęszczało do przedszkola konieczna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rekrutacja dzieci z obwodu szkoły

 1. Należy wypełnić formularz ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO
  W OBWODZIE (granice obwodu szkoły) – druki można pobrać ze strony internetowej (REKRUTACJA – zakładka ‘dokumenty’) lub w sekretariacie szkoły w godz. 8:00-15:00.
 1. Zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu w terminie do 15 lutego.
 2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są z urzędu, nie podlegają rekrutacji.

 

Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (granice obwodu szkoły) podlegają rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 428/19/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w następujący sposób:

 1. Należy wypełnić formularz ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO
  POZA OBWODEM SZKOŁY – druki można pobrać ze strony internetowej (REKRUTACJA – zakładka ‘dokumenty’) lub w sekretariacie szkoły
  w godz. 8:00-15:00.
 1. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły od 23 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Zawody w łyżwiarstwie szybkim

Wspaniale potoczyły się zawody w łyżwiarstwie szybkim.

Nasza reprezentacja dziewcząt występująca w składzie: Julka Rakoczy, Zosia Wiśniewska, Lena Olbrych, Maja Staszek zdobyła I miejsce w zawodach powiatowych.

Chłopcy z naszej szkoły zdobyli III miejsce. W drużynie startowali: Michał Gustaw, Oskar Kord, Miłosz Ryszka, Igor Piecha.

Ogromne brawa i trzymamy kciuki w następnych zawodach łyżwiarskich. W marcu drużyna dziewcząt wystąpi w zawodach Wojewódzkich.

 Nauczyciele WF-u

1% dla naszej szkoły

Prosimy o wsparcie szkoły w ramach odpisu 1% podatku dochodowego w zeznaniach podatkowych PIT za rok 2019.

1% podatku dla naszej szkoły przekazujemy wpisując w zeznaniu podatkowym PIT:

 nr KRS 0000064561

  cel szczegółowy: Szkoła Podstawowa nr 5 w Mikołowie

Prośba

W imieniu Rady Rodziców kierujemy prośbę o ofiarowanie przedmiotów, które mogłyby być fantami w loterii podczas balu karnawałowego rodziców, który odbędzie się 8 lutego 2020 r.  Fanty można zostawić w sekretariacie szkoły lub przekazać wychowawcy klasy.

Podsumowanie wyników Kiermaszu Świątecznego 2019

Gratulujemy najlepszym klasom!

Rada Rodziców postanowiła przekazać swój dochód czyli 30% z kwoty 13 600 zł dla uczennicy naszej szkoły Grety Sikory, chorej na białaczkę.
Zachęcamy wszystkie klasy do przeznaczenia części swojego dochodu na leczenie dziewczynki. Każdą zadeklarowaną kwotę przelejemy w Waszym imieniu na konto Fundacji Iskierka, której Greta jest podopieczną.

Rada Rodziców SP 5 w Mikołowie

Biuro św. Mikołaja

7 grudnia 2019 r. na rynku w Mikołowie, ruszyła kolejna edycja akcji charytatywnej Biuro Świętego Mikołaja. Akcja ta miała na celu zebranie darów świątecznych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu mikołowskiego. Do pomocy przyłączyli się także uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Uczniowie klas 6 i 7 pod opieką s. Laury i p. Joanny Synowiec zaprezentowali montaż słowno-muzyczny o tematyce bożonarodzeniowej, natomiast klasa 6b pod opieką p. Anny Drzas świątecznie przystroiła Biuro Świętego Mikołaja.

Serdecznie dziękujemy organizatorowi Biura św. Mikołaja Panu Łukaszowi Osmalakowi za zaproszenie do tak szczytnej akcji.

Konkurs na stroik świąteczny

W grudniu został ogłoszony konkurs na stroik świąteczny. Uczniowie, pod opieką nauczycielki techniki, przygotowali swoje prace. Komisja oceniająca przyznała 3 pierwsze miejsca i 7 wyróżnień.