WRZESIEŃ W ŚWIETLICY

W miesiącu wrześniu rozmawialiśmy o przestrzeganiu regulaminu świetlicy oraz bezpiecznym zachowaniu się w szkole.

Pierwsze dni w świetlicy minęły nam na dzieleniu się wakacyjnymi wspomnieniami, uczniowie wykonywali różne prace plastyczne, które stanowią dekorację świetlicy.

Ważne miejsce podczas codziennych zajęć zajmuje śpiew, wspólnie uczyliśmy się piosenki pt. ,,Pomidorek”.

Klasy I

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych, których dzieci będą uczęszczały do świetlicy szkolnej odbędzie się w poniedziałek  2 IX 2019 r. o godz. 12.00 w świetlicy szkolnej.

Zapraszamy

wychowawcy świetlicy

Uwaga!

       Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dzieci do świetlicy szkolnej proszeni są o osobiste zgłoszenie się do wychowawców świetlicy w celu wypełnienia karty zgłoszenia. Od tego roku obowiązują nowe karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Czerwiec

W czerwcu w naszej świetlicy odbyły się gry i zabawy pod hasłem: „Tydzień Sportu”. Dzieci brały udział w różnych konkurencjach m.in. skoki na skakance, rzut piłką lekarską, rzut do kosza. Za zdobyte miejsca i udział uczniowie odebrali nagrody rzeczowe i słodycze ufundowane przez Radę Rodziców.

Maj w naszej świetlicy

 

Wiosna już w pełnym rozkwicie, więc w naszej świetlicy nie może zabraknąć kolorowych kwiatów! Dzieci rysowały kolorową łąkę, wykonywały kwiaty metodą origami, wycinały i formowały fantazyjne kształty kwiatów z kolorowej bibuły.

W świetlicowym laboratorium doświadczalnym dzieci poznały historię papieru i różne sposoby pisania na nim, a potem pod okiem p. Ani samodzielnie tworzyły ozdobny papier czerpany i uczyły się pisać za pomocą stalówki, patyczka i tuszu. Praca była żmudna, okupiona niejednym kleksem na papierze i czarnymi od tuszu palcami, ale było to niezwykłe doświadczenie i …. powrót do przeszłości.

W tygodniu poświęconym polskim akwenom wodnym dzieci poznały nową technikę plastyczną – kalkografię. Za pomocą żelazka i zabytkowej już kalki technicznej, mali artyści wyczarowali podwodny świat polskich rzek i morza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień

W pierwszym tygodniu kwietnia poznawaliśmy zasady dobrego wychowania. Wraz z p. Ewą i p. Wiolettą uczyliśmy się nakrywania do stołu, zachowania się przy stole i korzystania ze sztućców.

W naszej szkole odbył się Dzień Otwarty i również w świetlicy gościliśmy przyszłych pierwszoklasistów. Każdy gość pozostawił po sobie ślad w postaci własnoręcznie wykonanej biedronki origami, które zostały przyklejone na drzwi świetlicy. Oprócz pracy plastycznej mali goście wspólne z wychowawcami bawili się na dywanie pokonując tor przeszkód.

Witaj wiosno!

Wiosnę przywitaliśmy w świetlicy pracami plastycznymi wykonanymi pod kierunkiem p. Wioletty. Wszystkie bociany pięknie prezentowały się na naszej gazetce.

W marcu w naszej szkole obchodzony był „Dzień Matematyki”. Również świetlica włączyła się do tych obchodów. W tym dniu p. Wioletta i p. Ewa przeprowadziły zajęcia sprawdzające znajomość tabliczki mnożenia, bawiąc się z dziećmi w „Milczka”.

W czasie obiadów dzieci z klas IV-VIII oprócz swojego numeru obiadowego również mogły wykazać się znajomością tabliczki mnożenia.

W kolejnym laboratorium doświadczalnym, które prowadzą p. Ania i p. Iwona były badane procesy życiowe różnych roślin. Dzieci samodzielnie posiały i posadziły nasiona ziół, warzyw i roślin zielnych oraz sadzonki ziemniaków i roślin ozdobnych. W kolejnych dniach uczniowie  prowadzili obserwacje wzrostu roślin, a zasadzone zielistki, pelargonie i skrzydłokwiaty zabrały do domu.

Dzieci wykonały także wiosenne prace plastyczne pod okiem p. Ani.

W marcu poznawaliśmy nazwy planet Układu Słonecznego, dowiedzieliśmy się dlaczego Słońce świeci, jak wyglądają poszczególne planety, a wszystko to w oparciu o filmy edukacyjne i ilustracje z książek. Pod kierunkiem p. Marysi wykonaliśmy pracę plastyczną o kosmosie.

Podsumowaniem tego tematu był konkurs pt. „Wyprawa w kosmos”, który przeprowadziła p. Iwona. Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

I miejsce: D. Sternik, J. Hnida, M. Bielec, N. Sprycha,

II miejsce: M. Górak, J. Opioła, G. Orzeł

III miejsce: I. Świerkot, K. Krajewski

wyróżnienie: M. Cichowska, K. Stępień

 

Początek marca

W pierwszym tygodniu marca zajęcia prowadzone były pod hasłem: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, które zachęciło nas do zabaw ruchowych, różnorodnych ćwiczeń m.in. ćwiczeń rozciągających z elementami jogi. Rozmawialiśmy także na temat pożyteczności ruchu, rysowaliśmy siebie jako sportowców uprawiających różne dyscypliny. Dowiedzieliśmy się także jak duży wpływ na nasze zdrowie ma higiena osobista i pod okiem p. Wioletty pokazywaliśmy w jaki sposób prawidłowo myć zęby i ręce. Wraz z p. Iwoną dzieci wpisywały w kontur odrysowanego dziecka dobre i złe nawyki żywieniowe.

Wraz z p. Anią dzieci wykonywały ćwiczenia na dywanie doskonaląc swoje umiejętności ruchowe.

Pani Stenia mówiła o właściwym i zdrowym odżywianiu i z grupą dzieci przygotowała mus jabłkowy.

Podsumowaniem tego tematu był quiz o zdrowiu, który przeprowadziła p.Wioletta. Dzieci podzielone były na kilka grup. Każda z nich otrzymała zestaw zadań, które musiała wykonać w jak najkrótszym czasie.

W marcu ruszyło Świetlicowe Laboratorium Badawcze, które co tydzień będzie zapraszało dzieci na różnorodne doświadczenia i eksperymenty. Pierwsze spotkanie dotyczyło właściwości i cech wody oraz sposobów jej wykorzystania. Drugie spotkanie Laboratorium poświęcone zostało zmysłom węchu i dotyku. Pod okiem p. Ani i p. Iwony dzieci badały swój sposób postrzegania otoczenia poprzez wąchanie i dotykanie różnych przedmiotów.