Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Trwa Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 Hasło miesiąca: DOBRY ZWYCZAJ, WYPOŻYCZAJ!

 

Z tej okazji w październiku:

 

1.Wyjazd na Międzynarodowe Targi Książki do Krakowa w dn. 25 X 14 r.

Organizowany dla Miłośników Książki i bibliotekarzy z powiatu mikołowskiego (harmonogram wyjazdu w zakładce SKKT)

 

 2. II Międzypowiatowy Konkurs Czytelniczy dla klas IV-VI

„Znani i lubiani…, ale zapomniani” dotyczący twórczości Alfreda Szklarskiego.

Uczestników konkursu obowiązuje znajomość książek:

„Tomek w krainie Kangurów” oraz „Tomek u źródeł Amazonki”, a także biografii Alfreda Szklarskiego.

Zgłoszenia przyjmuje p. S. Hernas w bibliotece szkolnej do 17 X 2014 r.

Zapraszamy!

Komentarze są wyłączone.