Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2022 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2022 r.
Koniec I półrocza 29 stycznia 2023 r.
 Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla uczniów kl. 1-7) 23, 24, 25 maja 2023 r.
 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
 23 czerwca 2023 r.
 Ferie letnie dla uczniów  24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

31.10. 2022 r. (poniedziałek)

2. 01. 2023 r. (poniedziałek)

2. 05. 2023 r. (wtorek)

23. 05. 2023 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty

24. 05. 2023 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty

25. 05. 2023 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty

26.05. 2023 r. (piątek)
9. 06. 2023 r. (piątek)