Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2019 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2019 r.
Koniec I półrocza 12 stycznia 2020 r.
 Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla uczniów kl. 1-7) 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r.
 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
 26 czerwca 2020 r.
 Ferie letnie dla uczniów  27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

na podstawie decyzji nr 5/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Mikołowie

DNI USTAWOWO WOLNE

01.11.2019 r.

11.11.2019 r.

01.01.2020 r.

06.01.2020 r.

01.05.2020 r.

11.06.2020 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

31.10.2019 r.

02.01.2020 r.

03.01.2020 r.

24.04.2020 r.

12.06.2020 r.