Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2020 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2020 r.
Koniec I półrocza 29 stycznia 2021 r.
 Ferie zimowe 1 – 14 lutego 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla uczniów kl. 1-7) 25,26,27 maja 2021 r.
 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
 25 czerwca 2021 r.
 Ferie letnie dla uczniów  26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

DNI USTAWOWO WOLNE

11.11.2020 r.

01.01.2021 r.

06.01.2021 r.

03.05.2021 r.

03.06.2021 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

12. 11. 2020 r. (czwartek)

13. 11. 2020 r. (piątek)

4. 01. 2021 r. (poniedziałek)

5. 01. 2021 r. (wtorek)

25. 05. 2021 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty

26. 05. 2021 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty

27. 05. 2021 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty

4. 06. 2021 r. (piątek)