Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2021 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2021 r.
Koniec I półrocza 21 stycznia 2022 r.
 Ferie zimowe 14 – 27 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla uczniów kl. 1-7) 24, 25, 26 maja 2022 r.
 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
 24 czerwca 2022 r.
 Ferie letnie dla uczniów  25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

15. 10. 20201r. (piątek)

12. 11. 2021 r. (piątek)

7. 01. 2022 r. (piątek)

2. 05. 2022 r. (poniedziałek)

24. 05. 2022 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty

25. 05. 2022 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty

26. 05. 2022 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty

17. 06. 2022 r. (piątek)