Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
 Rozpoczęcie rocznych zajęć
 dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2018 r.
Koniec I półrocza 11 stycznia 2019 r.
 Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty 15,16,17 kwietnia 2019 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
 Zakończenie rocznych zajęć
 dydaktyczno-wychowawczych
 21 czerwca 2019 r.
 Ferie letnie dla uczniów  22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.4 (Dz.U. nr 186, poz. 1245)

2 listopada 2018 r.
2 stycznia 2019 r.
15 kwietnia 2019 r. (egzamin ósmoklasisty)
16 kwietnia 2019 r. (egzamin ósmoklasisty)
17 kwietnia 2019 r. (egzamin ósmoklasisty)
29 kwietnia 2019 r.
30 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.