Pedagog

mgr Anna Patalong

GODZINY PRACY
poniedziałek 8.30 – 14.30
wtorek 8.30 – 14.00
środa 10.00 – 15.00
czwartek  11.00 – 15.30
piątek  12.30 – 14.30

Najważniejszym obowiązkiem pedagoga szkolnego jest dbanie o dobro wychowanków. To pedagog jest pośrednikiem między nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, a uczniem.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i zaradczych. Zadaniem pedagoga jest wspierać, próbować zrozumieć, szukać przyczyn i wskazywać możliwości rozwiązań. Pedagog musi być czuły na krzywdę i nie pozwalać na przemoc.

Drodzy uczniowie!

Pedagog szkolny jest jedną z najbardziej odpowiednich osób w szkole, do której możecie się zgłaszać ze swoimi problemami. On najlepiej wie, gdzie szukać pomocy, gdzie skierować w razie problemów emocjonalnych, psychicznych, rodzinnych czy nawet towarzyskich, których sami nie potraficie rozwiązać. Nie bójcie się wejść do gabinetu pedagoga i powiedzieć: ”Mam problem”. On z pewnością wysłucha, doradzi, zaradzi, a czasem sama rozmowa przynosi ulgę. Często łatwiej zwierzyć się osobie, spoza rodziny, która patrząc z boku zachowa większy spokój i obiektywizm.

Pedagog szkolny to negocjator, powiernik, przyjaciel, opiekun.

.

Nigdy nie zapomnij, kim jesteś!

.

Przydatne linki:

Dziecko w sieci

Rzecznik Praw Dziecka

Artykuły dla rodziców

Strony dla rodziców

Portal rodzinny

Bezpieczne wakacje – ulotka dla rodziców

Bezpieczne wakacje

Nowe zagrożenie – DOPALACZE

Konwencja o prawach dziecka

Instytucje świadczące bezpłatną pomoc dziecku i rodzinie