Logopeda

Umiejętność poprawnego mówienia jest w naszych czasach szczególnie ważna. Coraz większą rolę odgrywają środki przekazu opierające się na słowie mówionym.

Niekorygowane w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym zaburzenia mowy utrudniają pełnienie roli ucznia i funkcjonowanie w zespole klasowym. Obniżają osiągnięcia szkolne i zakłócają rozwój osobowości.

W późniejszym czasie wady wymowy pogłębiają się prowadząc do zaburzeń wtórnych, polegających na unikaniu kontaktów słownych z ludźmi, wybieraniu zawodów niezgodnych z aspiracjami.

Jeśli dziecko zostanie w porę zdiagnozowane, skonsultowane z odpowiednią grupą specjalistów i wcześnie będzie prowadzona logoterapia, ma szansę osiągnąć prawidłową sprawność mowy przed pójściem do szkoły lub w klasach początkowych.


mgr Monika Szczygieł
Poniedziałek 8.00 – 12.30
Wtorek

8.00 – 10.30

11.15 – 12.15

Środa 8.00 – 13.00
Czwartek 8.00 – 12.30
Piątek 8.00 – 10.30

 

Natalia Wielicka 
Poniedziałek 7.45 – 10.30
Wtorek 11.20 – 15.30

Środa

Czwartek

Piątek

8.25 – 15.30

12.15 – 15.30

7.45 – 8.45

 

Logoterapia obejmuje dzieci z następującymi wadami wymowy

1.      Dyslalia – nieprawidłowość w wymawianiu jednej, wielu głosek lub wszystkich od razu. Wymowa jest niewyraźna, niezrozumiała

a.       seplenienie w obrębie szeregów

  • s, z, c, dz
  • sz, ż, cz, dz
  • ś, ź, ć, dź

b.      rotacyzm

c.       wadliwa wymowa głosek k, g

d.      mowa bezdźwięczna

2.      Jąkanie

Logopeda programuje konkretne ćwiczenia indywidualne dla każdego pacjenta, po uprzednich gruntownych badaniach i szczegółowej diagnozie.