Godziny pracy

Biblioteka szkolna zaprasza czytelników

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 14.30
WTOREK 10.00 – 16.00
ŚRODA 10.00 – 16.00
CZWARTEK 8.00 – 14.30
PIĄTEK 8.00 – 13.00

CZYTELNIA czynna jest codziennie dla wszystkich uczniów przed lekcjami i po lekcjach oraz na przerwach obiadowych: 12.15- 12.35  i  13.20- 13.40

Prosimy czytelników wypożyczających książki z naszej biblioteki o przyniesienie  ze sobą teczki na książkę.

.

HARMONOGRAM WYPOŻYCZEŃ DLA KLAS I- III:

klasa Ia: poniedziałek 12.00- 13.00

                 czwartek 8.00- 9.00

klasa Ib: poniedziałek 8.00- 9.00

                czwartek 12.00- 13.00

klasa IIa: poniedziałek 13.00- 14.00

                 czwartek 9.00- 10.00

klasa IIb: poniedziałek 9.00- 10.00

                 czwartek 13.00- 14.00

klasa IIIa: wtorek 10.00- 11.00

                   czwartek 10.00- 11.00

klasa IIIb: poniedziałek 11.00- 12.00

                   piątek 8.00- 9.00

Uczniowie przychodzą w grupach po 3 osoby. Nikt nie podchodzi samodzielnie do regałów bibliotecznych

.

HARMONOGRAM WYPOŻYCZEŃ DLA KLAS IV- VIII: 

Klasy IVa, b, c: wtorek 11.00- 16.00

Klasy Va, b: wtorek 11.00- 16.00

Klasy VI a,b, c, d, e: środa 10.00- 16.00

Klasy VII a, b, c, d: piątek 8.00- 13.00

Klasy VIII a, b, c: piątek 8.00- 13.00

.

W wyznaczonych dniach do biblioteki przychodzą wyłącznie łącznicy biblioteczni z przygotowaną listą osób chcących wypożyczyć lektury i inne książki (można je przygotować na godzinach wychowawczych). Bibliotekarz wypożycza książki od razu lub informuje, kiedy należy przyjść po dany zestaw. 

Jeżeli ktoś chciałby wypożyczyć inną książkę niż lekturę a nie pamięta jej tytułu, autora to można podejść do biblioteki codziennie na dużych przerwach ( 12.15- 12.35  i 13.20- 13.40) stosując się  do obowiązujących procedur.