Regulamin – COVID-19

Regulamin organizacji i zachowania bezpieczeństwa w szkole podczas zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

BIBLIOTEKA SZKOLNA

  1. Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godzinach podanych przez bibliotekarza.
  2. Wypożyczanie książek odbywać się będzie przy drzwiach otwartych. Do pomieszczenia czytelnicy wchodzą bez plecaków, tornistrów i toreb. Zaleca się dezynfekcję rąk lub mycie wodą  mydłem.
  3. Wypożyczenia dla klas I- VIII odbywać się będą według osobnego harmonogramu opracowanego przez bibliotekarza i podanego do wiadomości uczniów, rodziców/opiekunów i nauczycieli. Uczniowie klas I- III przychodzą do biblioteki w grupach 3-osobowych.
  4. Jednocześnie w bibliotece mogą przebywać 3 osoby z zachowaniem odpowiedniego dystansu- 1,5 m pomiędzy osobami. Pozostali czytelnicy czekają na swoją kolej na korytarzu również zachowując dystans.
  5. Uczniowie nie podchodzą samodzielnie do regałów bibliotecznych w celu samodzielnego wyboru książki. Wszystkie pozycje podaje bibliotekarz.
  6. Książki zwrócone do biblioteki zostaną odłożone i przejdą 2 dniową kwarantannę zanim znów trafią do obiegu czytelniczego. Ta sama procedura dotyczy książek, albumów, atlasów, słowników i itp. wypożyczanych przez uczniów lub nauczycieli na zajęcia lekcyjne.
  7. W kąciku czytelniczym jedocześnie mogą przebywać 4 osoby( po 2 osoby przy stoliku). Czytelnicy mogą skorzystać z książek lub czasopism (1-3 sztuk jednorazowo) podanych przez bibliotekarza, nie wymieniają ich samodzielnie. Po skorzystaniu wszystkie czasopisma i książki jest odkładane na  wskazane miejsce i po 2 dniach wracają na  półki. Po każdej osobie korzystającej z kącika czytelniczego  bibliotekarz dezynfekuje stolik i krzesło.
  8. Przy odrabianiu zadań domowych uczniowie korzystają wyłącznie ze swoich przyborów.
  9. Pomieszczenie biblioteki będzie regularnie wietrzone.
  10. Wypożyczanie podręczników szkolnych we wrześniu i oddawanie ich w czerwcu odbywać się będzie według osobnego harmonogramu podanego do wiadomości uczniom, wychowawcom i rodzicom.