Informacje o świetlicy

Szanowni Państwo…

Uprzejmie informuję, że 17.czerwca br. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Niemniej jednak gdyby ktoś z Państwa potrzebował opieki nad swoim Dzieckiem, to bardzo proszę o wypełnienie poniższego formularza i oddanie go do Szkoły, do wtorku, 14.czerwca br.

Opieka nad dzieckiem 17.06.2022r.

Pozdrawiam serdecznie                                                                                                                          Janusz Gracka

Świetlica  szkolna  jest  czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

W świetlicy organizowane są zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęcamy im dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę.

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodzicówpoprzez wypełnienie KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY.pdf

Powyższą „Kartę” należy pobrać, wypełnić i oddać do świetlicy.                                                            „Kartę” można otrzymać również bezpośrednio u wychowawców świetlicy.Plan dnia
7:00 – 9.00 Dzień dobry… w świetlicy. Rozmowy z rodzicami, notowanie ważnych informacji. Zajęcia integracyjne, gry stolikowe. Czytanie czasopism dziecięcych/lektura własna.
8.45 – 9.00 Przerwa śniadaniowa dla dzieci.
9:00 – 10:00 Zajęcia tematyczne prowadzone przez wychowawców: ćwiczenia w mówieniu, czytaniu, pisaniu w formie zabaw dydaktycznych. Konkursy, quizy, zabawy dydaktyczne, sprawdzanie przygotowania dzieci do lekcji.
10:00 – 10:45 Zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, układanie puzzli, malowanie, rysowanie. Zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań dzieci.
10:45 – 11:00 Zajęcia dowolne dzieci w kącikach zainteresowań lub pod kierunkiem wychowawcy.
11:00 – 11:15 „Cała Polska Czyta Dzieciom”- słuchanie literatury dziecięcej.
11:15 – 13:00 Porządkowanie i wietrzenie sali, mycie rąk. Przygotowanie do obiadu. Obiad – dyżur wychowawców w stołówce. Odpoczynek poobiedni, zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań
13:00 – 13:20 Zajęcia umuzykalniające (np. nauka lub utrwalenie piosenki).
13:20 – 13:40 Zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej lub podwórku szkolnym (w zależności od pogody).
13:40 – 14:30 Pomoc w nauce oraz w odrabianiu zadań domowych.
14.30 – 14.45 Przerwa na posiłek.
14:45 – 16:00 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, słuchanie muzyki relaksacyjnej
16:00 – 17:00 Czynności organizacyjno – porządkowe, zakończenie zajęć świetlicowych indywidualne rozmowy z rodzicami rozchodzenie się dzieci do domu.
Ramowy rozkład dnia jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.