Grono pedagogiczne

DYREKTOR:    mgr Jolanta Czekaj

WICEDYREKTOR:   mgr Ewa Łosoń

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY
Nauczyciel Przedmiot
Urszula Kret historia, wychowanie do życia w rodzinie
Ewa Dudzińska język polski
Barbara Kosobucka język polski
Monika Herzog język polski, wychowanie do życia w rodzinie
Anna Rowińska język polski
Renata Dziewior język angielski
Katarzyna Mróz
język angielski
Aleksandra Kowal język angielski
Małgorzata Karkus język angielski
Anna Sikora język angielski
Wiesława Gracka język niemiecki
ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
Nauczyciel Przedmiot
Jolanta Czekaj przyroda
Magdalena Stasiak  biologia, informatyka
Bogumiła Baranowska
matematyka
Anna Drzas matematyka
Beata Stasiak matematyka, informatyka
Aleksandra Garbula informatyka
Łosoń Ewa
informatyka
Maria Drażyk geografia
Anna Stankiewicz chemia
Justyna Zawada fizyka
ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY
Nauczyciel Przedmiot
Tomasz Brysz wychowanie fizyczne
Ewa Gierek wychowanie fizyczne
Magdalena Gruszka wychowanie fizyczne
Michał Król
wychowanie fizyczne
S. Laura
religia
ks. Łukasz Cnota religia
Joanna Synowiec  religia
Celina Jagiełka plastyka, technika
Krzysztof Szczepaniak muzyka
ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Joanna Czagien 1a
Izabela Kular 1b
Odetta Pustelnik 2a
Małgorzata Zajączkowska 2b
Regina Kolasińska – Roguż 3a
Jolanta Kazimierczak 3b
ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY
Ewa Nowak – kierownik świetlicy
Nina Grzymała
Magdalena Konieczny
Stefania Hernas
Iwona Magdziarz
BIBLIOTEKA
Justyna Walczak

PSYCHOLOG:      Katarzyna Adamczak-WędzichaPEDAGOG:          Anna PatalongLOGOPEDA:        Monika Szczygieł, Natalia Wielicka