Grono pedagogiczne

DYREKTOR:    mgr Jolanta Czekaj

WICEDYREKTOR:   mgr Ewa Łosoń

Imię i nazwisko nauczyciela Wychowawca Nauczany przedmiot
Katarzyna Adamczak-Wędzicha psycholog
Tomasz Brysz Va wychowanie fizyczne
Monika Bundyra IVa matematyka
ks. Łukasz Cnota religia
Joanna Czagien IIa edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Czekaj przyroda
Bartłomiej Dłubis IVb historia
Maria Drażyk geografia
Anna Drzas VIIb matematyka
Ewa Dudzińska VIIIa język polski
Renata Dziewior język angielski
Agata Dziwoki język angielski
Aleksandra Garbula informatyka
Ewa Gierek wychowanie fizyczne
Wiesława Gracka VIIIb język niemiecki
Marta Greń Ia edukacja wczesnoszkolna
Magdalena Gruszka IVc wychowanie fizyczne
Nina Grzymała wychowawca świetlicy
Ewa Grzyśka nauczyciel współorganizujący kształcenie
Aleksandra Hanus etyka
Stefania Hernas wychowawca świetlicy
Monika Herzog VIb język polski, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Jachacz wychowawca świetlicy
Celina Jagiełka plastyka, technika
Ewa Jelińska wiedza o społeczeństwie
Małgorzata Karkus język angielski
Jolanta Kaźmierczak Ib edukacja wczesnoszkolna
Magdalena Konieczny wychowawca świetlicy
Izabella Kopaczyńska rewalidacja
Barbara Kosobucka język polski
Aleksandra Kowal język angielski
Urszula Kret VIIc historia, wychowanie do życia w rodzinie
Michał Król wychowanie fizyczne
Izabela Kular IIb edukacja wczesnoszkolna
Ewa Łosoń informatyka
Katarzyna Mróz Vb język angielski
Monika Myszor nauczyciel współorganizujący kształcenie
Katarzyna Noga religia
Ewa Nowak kierownik świetlicy
Anna Patalong pedagog, doradztwo zawodowe
Dorota Pilewska wychowawca świetlicy
Odetta Pustelnik IIIa edukacja wczesnoszkolna
Beata Reske religia
Anna Rowińska VIIIc język polski
Bogumiła Sawicka nauczyciel współorganizujący kształcenie
Anna Sikora VIa język angielski
Beata Stasiak VIe matematyka
Magdalena Stasiak VId biologia, przyroda
Joanna Synowiec religia
Agnieszka Sworowska nauczyciel współorganizujący kształcenie
Krzysztof Szczepaniak muzyka
Monika Szczygieł logopeda
ks. Kornel Undas religia
Joanna Urantówka matematyka
Justyna Walczak bibliotekarz, wychowawca świetlicy
Natalia Wielicka logopeda
Iwona Wiśniewska nauczyciel współorganizujący kształcenie
Anna Wita chemia
Wioletta Wowra wychowawca świetlicy,
terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Małgorzata Zajączkowska IIIb edukacja wczesnoszkolna
Justyna Zawada fizyka
Dorota Zielińska (s. Laura) religia