Grono pedagogiczne

DYREKTOR:    mgr Jolanta Czekaj

WICEDYREKTOR:   mgr Ewa Łosoń

WICEDYREKTOR:   mgr Celina Jagiełka

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY
Nauczyciel Przedmiot
Urszula Kret historia, wychowanie do życia w rodzinie
Sylwia Gapińska
historia
Ewa Dudzińska język polski
Barbara Kosobucka język polski
Monika Herzog język polski
Anna Rowińska język polski
Renata Dziewior język angielski
Katarzyna Mróz
język angielski
Aleksandra Kowal język angielski
Małgorzata Karkus język angielski
Anna Sikora język angielski
Wiesława Gracka język niemiecki
 
ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
Nauczyciel Przedmiot
Jolanta Czekaj przyroda
Magdalena Stasiak przyroda, biologia
Wiesława Gracka
przyroda
Bogumiła Baranowska
matematyka
Anna Drzas matematyka
Danuta Uryga matematyka
Beata Stasiak matematyka,
zajęcia komputerowe
Aleksandra Garbula zajęcia komputerowe
Maria Drażyk geografia
Anna Stankiewicz chemia
Ryszard Hoffman fizyka
 
ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY
Nauczyciel Przedmiot
Tomasz Brysz wychowanie fizyczne
Ewa Gierek wychowanie fizyczne
Janina Grondal-Twardowska wychowanie fizyczne
Michał Król
wychowanie fizyczne
S. Faustyna
religia
Małgorzata Barczyk religia
Katarzyna Noga religia
Celina Jagiełka plastyka
Krzysztof Szczepaniak muzyka
Iryna Mazur technika
 
ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Odetta Pustelnik 1a
Małgorzata Zajączkowska 1b
Regina Kolasińska-Roguż 2a
Jolanta Kaźmierczak 2b
Joanna Czagien 3a
Izabela Kular 3b
Ewa Łosoń  zajęcia komputerowe
 
 
ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY
Ewa Nowak – kierownik świetlicy
Nina Grzymała
Magdalena Konieczny
Agnieszka Wojnowska- Mleczko
Katarzyna Pakura
Stefania Hernas
Iwona Magdziarz

 

BIBLIOTEKA
Justyna Walczak
 

PSYCHOLOG:      Katarzyna Adamczak-WędzichaPEDAGOG:          Anna PatalongLOGOPEDA:        Monika Szczygieł, Natalia Wielicka