Podręczniki 2019/2020

Podręczniki do religii 2019/2020
Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce

Klasa I
Żyjemy w Bożym świecie – podręcznik do religii dla klasy 1
autorzy: Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek,

Klasa II
Idziemy do Jezusa – podręcznik do religii dla klasy 2
autorzy: Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

Klasa III
Jezus jest z nami – tylko!!! zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 3
autorzy: Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

Klasa IV
Miejsca pełne BOGActw
autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Klasa V
Spotkania uBOGAcające
autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Klasa VI
Tajemnice BOGAtego życia
autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Klasa VII (była I gimnazjum)
Błogosławieni, którzy szukają Jezusa
autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Klasa VIII (była II gimnazjum)
Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi
autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Podręczniki zniszczone lub zagubione