Informacje Rady Rodziców

 

 SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 Grzegorz Klemens  – przewodniczący

 Marta Orlińska  – z-ca przewodniczącego

  Monika Gawlik – sekretarz

 Grzegorz Guzik  – skarbnik

 

Wszystkie aktualne informacje o działalności Rady Rodziców można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/RadaRodzicowSP5Mikolow/

 

SKŁADKI NA DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 uchwaliła wysokość dobrowolnych składek na działalność Rady Rodziców w wysokości:

80 zł od jednego dziecka

Dwoje i więcej dzieci 100 zł – składka zostaje rozdzielona do klas po równo na każde dziecko.

Składki prosimy uiszczać u skarbnika klasowego, który zobowiązany jest wpłacić zebrane pieniądze na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy SP 5 w MIKOŁOWIE

63 84360003 0000 0000 0446 0001

tytułem: „Składka na RR – klasa – imię i nazwisko dziecka”

Oczywiście możliwa jest również samodzielna wpłata na wyżej wymienione konto.


Podsumowanie Kiermaszu świątecznego 2018 roku

🤩🤩🤩Gratulujemy wszystkim dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz przyjaciołom szkoły za zaangażowanie i zebranie tak dużej kwoty.

Najlepsze okazały się klasy:

🥇🥇🥇I MIEJSCE (1296 zł) – III A

🥈🥈🥈II MIEJSCE (1064 zł) – IV A

🥉🥉🥉III MIEJSCE (1010 zł) – IV D

💡💡💡W związku z tym,że te klasy zebrały największe kwoty w przyszłym roku szkolnym na kiermaszu nie będą losowały miejsc. Kolejno (według podium) same wybiorą sobie stoisko.

💸30% kwoty trafia do Rady Rodziców i będzie wydatkowana na potrzeby szkoły SP5.

💸70% kwoty wraca do poszczególnych klas ( tak jak w zestawieniu) i może zostać wykorzystana przez klasę według własnych potrzeb. Oczywiście po uprzednim napisaniu prośby o taki wydatek do Rady Rodziców.

Pismo może napisać wychowawca klasy lub rodzice z danej klasy. Takie pismo należy złożyć w Dyrekcji SP5, a ta po wyrażeniu zgody przekazuje dokument do Rady Rodziców w celu rozpatrzenia prośby i kolejno zwrócenia kwoty za poniesione wydatki.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i a najlepszym gratulujemy takiego zaangażowania!!

 

 


Poniżej linki do

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Tabeli Uszczerbków

https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

 

Procedura zgłoszeniowa w NW szkolnym 2018_2019

Wniosek 02 skrócony o wypłatę świadczenia 2018

 


 

ARCHIWUM

Informacje Rady Rodziców 2013/2014