Informacje Rady Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Agnieszka Kempa – przewodniczący

Andrzej Rybak – z-ca przewodniczącego

  Dorota Taranczewska – sekretarz

Aleksandra Kocełak  – skarbnik

Wszystkie aktualne informacje o działalności Rady Rodziców można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/RadaRodzicowSP5Mikolow/

SKŁADKI NA DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW

W roku szkolnym 2021/2022 wysokość dobrowolnych składek uchwalonych przez Radę Rodziców wynosi 100 pln od jednego ucznia.

W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci, wysokość składki została ustalona na poziomie 130 pln.

Płatność może być dokonana jednorazowo lub ratalnie na podane poniżej konto bankowe:

Rada Rodziców przy SP 5 w MIKOŁOWIE

63 84360003 0000 0000 0446 0001

tytułem: „Składka na RR – klasa – imię i nazwisko dziecka”


W bieżącym roku szkolnym naszym celem jest dalsza promocja Szkoły Podstawowej nr 5, dlatego też po raz drugi ogłaszamy konkurs na najwyższą kwotę wpłat na fundusz Rady Rodziców, w którym nagrodą będą koszulki z logo naszej szkoły.

Zachęcamy do wspierania działalności Rady Rodziców przypominając Państwu, iż wszystkie zebrane pieniądze są przeznaczane w 100% na potrzeby naszych dzieci!

Rozstrzygnięcie konkursu 30 listopad 2020 roku.

.


Podsumowanie Kiermaszu Świątecznego 2019

Gratulujemy najlepszym klasom!

Rada Rodziców postanowiła przekazać swój dochód czyli 30% z kwoty 13 600 zł dla uczennicy naszej szkoły Grety Sikory, chorej na białaczkę.
Zachęcamy wszystkie klasy do przeznaczenia części swojego dochodu na leczenie dziewczynki. Każdą zadeklarowaną kwotę przelejemy w Waszym imieniu na konto Fundacji Iskierka, której Greta jest podopieczną.

Rada Rodziców SP 5 w Mikołowie

.