Informacje Rady Rodziców

 SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Grzegorz Klemens  – przewodniczący

 Marta Orlińska  – z-ca przewodniczącego

  Monika Gawlik – sekretarz

 Halina Nartowska  – skarbnik

Wszystkie aktualne informacje o działalności Rady Rodziców można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/RadaRodzicowSP5Mikolow/

SKŁADKI NA DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 uchwaliła wysokość dobrowolnych składek na działalność Rady Rodziców w wysokości:

80 zł od jednego dziecka

Dwoje i więcej dzieci 100 zł – składka zostaje rozdzielona do klas po równo na każde dziecko.

KAŻDA ZŁOTÓWKA z tej kwoty przeznaczona jest na potrzeby Szkoły oraz Państwa Dzieci!

Składki prosimy uiszczać u skarbnika klasowego, który zobowiązany jest wpłacić zebrane pieniądze na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy SP 5 w MIKOŁOWIE

63 84360003 0000 0000 0446 0001

tytułem: „Składka na RR – klasa – imię i nazwisko dziecka”

Oczywiście możliwa jest również samodzielna wpłata na wyżej wymienione konto.

.


Podsumowanie Kiermaszu Świątecznego 2019

Gratulujemy najlepszym klasom!

Rada Rodziców postanowiła przekazać swój dochód czyli 30% z kwoty 13 600 zł dla uczennicy naszej szkoły Grety Sikory, chorej na białaczkę.
Zachęcamy wszystkie klasy do przeznaczenia części swojego dochodu na leczenie dziewczynki. Każdą zadeklarowaną kwotę przelejemy w Waszym imieniu na konto Fundacji Iskierka, której Greta jest podopieczną.

Rada Rodziców SP 5 w Mikołowie

.


Ad.3.    Linki:

Warunki ubezpieczenia:

https://www.bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Karta produktu:

https://www.bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny

Tabela urazów i uszczerbków:

https://www.bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

Zgłoszenie roszczenia:

Zgłaszanie roszczeń o wypłatę odszkodowania.

sugerujemy kontakt bezpośrednio z Opiekunem Placówki:

Marek Kostarz tel. 501 032 622 lub email: mkostarz@bezpieczny.pl

(w kwestii zasięgnięcia informacji lub pomocy w wypełnieniu Formularza Opiekun dostępny jest pod telefonem od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 18.00, zaś w sytuacjach wyjątkowych np. w chwili wypadku lub zagrożenia życia Opiekun dostępny jest całodobowo).

  1. Pobierz Formularz: https://www.bezpieczny.pl/dokument/formularz-bezpieczny lub https://www.bezpieczny.pl/szkoda-nnw
  2. Procedura zgłoszenia roszczenia: …..

Formularze można również pobrać w Sekretariacie Szkoły w godzinach urzędowania.