Informacje Rady Rodziców

 SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Grzegorz Klemens  – przewodniczący

 Marta Orlińska  – z-ca przewodniczącego

  Monika Gawlik – sekretarz

 Halina Nartowska  – skarbnik

Wszystkie aktualne informacje o działalności Rady Rodziców można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/RadaRodzicowSP5Mikolow/

SKŁADKI NA DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 uchwaliła wysokość dobrowolnych składek na działalność Rady Rodziców w wysokości:

80 zł od jednego dziecka

Dwoje i więcej dzieci 100 zł – składka zostaje rozdzielona do klas po równo na każde dziecko.

KAŻDA ZŁOTÓWKA z tej kwoty przeznaczona jest na potrzeby Szkoły oraz Państwa Dzieci!

Składki prosimy uiszczać u skarbnika klasowego, który zobowiązany jest wpłacić zebrane pieniądze na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy SP 5 w MIKOŁOWIE

63 84360003 0000 0000 0446 0001

tytułem: „Składka na RR – klasa – imię i nazwisko dziecka”

Oczywiście możliwa jest również samodzielna wpłata na wyżej wymienione konto.


Ad.3.    Linki:

Warunki ubezpieczenia:

https://www.bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Karta produktu:

https://www.bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny

Tabela urazów i uszczerbków:

https://www.bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

Zgłoszenie roszczenia:

Zgłaszanie roszczeń o wypłatę odszkodowania.

sugerujemy kontakt bezpośrednio z Opiekunem Placówki:

Marek Kostarz tel. 501 032 622 lub email: mkostarz@bezpieczny.pl

(w kwestii zasięgnięcia informacji lub pomocy w wypełnieniu Formularza Opiekun dostępny jest pod telefonem od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 18.00, zaś w sytuacjach wyjątkowych np. w chwili wypadku lub zagrożenia życia Opiekun dostępny jest całodobowo).

  1. Pobierz Formularz: https://www.bezpieczny.pl/dokument/formularz-bezpieczny lub https://www.bezpieczny.pl/szkoda-nnw
  2. Procedura zgłoszenia roszczenia: …..

Formularze można również pobrać w Sekretariacie Szkoły w godzinach urzędowania.


Podsumowanie Kiermaszu świątecznego 2018 roku

🤩🤩🤩Gratulujemy wszystkim dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz przyjaciołom szkoły za zaangażowanie i zebranie tak dużej kwoty.

Najlepsze okazały się klasy:

🥇🥇🥇I MIEJSCE (1296 zł) – III A

🥈🥈🥈II MIEJSCE (1064 zł) – IV A

🥉🥉🥉III MIEJSCE (1010 zł) – IV D

💡💡💡W związku z tym,że te klasy zebrały największe kwoty w przyszłym roku szkolnym na kiermaszu nie będą losowały miejsc. Kolejno (według podium) same wybiorą sobie stoisko.

💸30% kwoty trafia do Rady Rodziców i będzie wydatkowana na potrzeby szkoły SP5.

💸70% kwoty wraca do poszczególnych klas ( tak jak w zestawieniu) i może zostać wykorzystana przez klasę według własnych potrzeb. Oczywiście po uprzednim napisaniu prośby o taki wydatek do Rady Rodziców.

Pismo może napisać wychowawca klasy lub rodzice z danej klasy. Takie pismo należy złożyć w Dyrekcji SP5, a ta po wyrażeniu zgody przekazuje dokument do Rady Rodziców w celu rozpatrzenia prośby i kolejno zwrócenia kwoty za poniesione wydatki.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i a najlepszym gratulujemy takiego zaangażowania!!