Stołówka szkolna

  UWAGA!

Obiady w czerwcu będą wydawane

od 3 do 18 VI 2019 

Cena obiadów w czerwcu wynosi 36 zł

Wpłaty przyjmowane są  od 1 do 10 każdego miesiąca

Cena jednego obiadu wynosi 3 zł

Odpłatność za obiady proszę wpłacać przelewem na konto

MBS 92 8436 0003 0000 0003 8638 0004

1.W przelewie należy imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

2.Aby zapisać ucznia na obiady w stołówce szkolnej Rodzic powinien osobiście zgłosić się do kierownika lub wychowawcy świetlicy.

3.Gdy uczeń jest nieobecny na obiedzie (np.choroba dziecka), wpłata za obiady w następnym miesiącu będzie pomniejszona o liczbę dni nieobecnych tylko w przypadku zgłoszenia tego faktu telefonicznie lub osobiście u kierownika świetlicy. Nieobecności na obiedzie podlegają odliczeniu od następnego dnia po zgłoszeniu.

4.W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów, należy zgłosić to pisemnie u kierownika świetlicy co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. Brak takiego zgłoszenia powoduje naliczanie kwoty w każdym miesiącu i egzekwowanie jej.

5.Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na obiady w czasie trwania roku szkolnego, powinni zgłosić się do kierownika świetlicy co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. Wydawanie obiadów nowo zapisanym dzieciom rozpoczyna się od pierwszego dnia nowego miesiąca.

6.Na prośbę kierownika świetlicy należy dostarczyć potwierdzenie wpłaty lub przelewu osobiście lub pocztą elektroniczną: sekretariat@sp5.mikolow.eu

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z kierownikiem świetlicy tel. 32/226-2468 wew.28

JADŁOSPIS

Poniedziałek
17.06.2019   

żurek z jajkiem i kiełbasą, pieczywo

Oznaczenia alergenów
występujących w posiłkach:
1 – zboża zawierające gluten;
2 – skorupiaki i produkty pochodne;
3 – jaja i produkty pochodne;
4 – ryby i produkty pochodne;
5 – orzeszki ziemne (arachidowe);
6 – soja i produkty pochodne;
7 – mleko i produkty pochodne;
8 – orzechy;
9 – seler i produkty pochodne;
10 – gorczyca i produkty pochodne;
11 – nasiona sezamu i produkty pochodne;
12 – dwutlenek siarki;
13 – łubin;
14 – mięczaki
*i ich produkty pochodne (tyczy się wszystkich)

 

Wtorek
18.06.2019  
fasolka po bretońsku, pieczywo
Środa
19.06.2019  
——————————————————-
Czwartek
20.06.2019
——————————————————-
Piątek
21.06.2019
——————————————————-