Kontakt

Adres szkoły:


Szkoła Podstawowa nr 5  im. Gustawa Morcinka

ul. Katowicka 24

43-190 Mikołów

woj. śląskietel. 032 226-24-68
tel./fax 226-52-83e-mail: sekretariat@sp5.mikolow.eu


Wszelkie uwagi i wiadomości dotyczące strony internetowej prosimy kierować na adres:
sp5.mikolow@gmail.com