Kontakt

Adres szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 5  im. Gustawa Morcinka
ul. Katowicka 24
43-190 Mikołów
woj. śląskie

tel. 032 226-24-68
tel./fax 226-52-83
dyrektor szkoły  697 555 510

e-mail: sekretariat@sp5.mikolow.eu