Spotkania z rodzicami

 9.09.2021 (czwartek)

 spotkanie z wychowawcą

 spotkanie z wychowawcą

konsultacje
przekazanie informacji o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych na koniec I półrocza 
spotkanie z wychowawcą
konsultacje
przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego

Zapraszamy Rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą.

W razie potrzeby rodzic może indywidualnie umówić się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu w innym terminie.