Spotkania z rodzicami

 13.09.2018 (czwartek)  spotkanie z wychowawcą
 08.11.2018 (czwartek)  spotkanie z wychowawcą
 13.12.2018(czwartek)  spotkanie z wychowawcą – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych
 24.01.2019 (czwartek)  spotkanie z wychowawcą
 11.04.2019 (czwartek) spotkanie z wychowawcą

 16.05.2019 (czwartek)

 spotkanie z wychowawcą – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych

Zapraszamy Rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą.

W razie potrzeby rodzic może indywidualnie umówić się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu w innym terminie.