Spotkania z rodzicami

 8.09.2022 r. (czwartek)  spotkanie z wychowawcą
27.10.2022 r. (czwartek)  spotkanie z wychowawcą
15. 12. 2022 r.  (czwartek) przekazanie informacji o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych na koniec I półrocza 
23. 02. 2023 r. (czwartek) spotkanie z wychowawcą
13. 04. 2023 r. (czwartek) spotkanie z wychowawcą
 31. 05. 2023 r. (środa) przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego

Zapraszamy Rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą.

W razie potrzeby rodzic może indywidualnie umówić się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu w innym terminie.