Spotkania z rodzicami

 9.09.2021 (czwartek)

 spotkanie z wychowawcą

04.11. 2021 r. (czwartek)

 spotkanie z wychowawcą

16.12. 2021 r. (czwartek) przekazanie informacji o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych na koniec I półrocza 
10. 02. 2022 r. (czwartek) spotkanie z wychowawcą
07. 04. 2022 r. (czwartek) konsultacje
19. 05. 2022r. (czwartek) przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego

Zapraszamy Rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą.

W razie potrzeby rodzic może indywidualnie umówić się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu w innym terminie.