Spotkania z rodzicami

 12.09.2019 (czwartek)  spotkanie z wychowawcą
 07.11.2019 (czwartek)  spotkanie z wychowawcą
 12.12.2019(czwartek)  spotkanie z wychowawcą – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych
 30.01.2020 (czwartek)  spotkanie z wychowawcą
 12.03.2020 (czwartek) spotkanie z wychowawcą
16.04.2020 (czwartek) konsultacje

 21.05.2020 (czwartek)

 spotkanie z wychowawcą – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych

Zapraszamy Rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą.

W razie potrzeby rodzic może indywidualnie umówić się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu w innym terminie.