Spotkania z rodzicami

 16.09.2020 (środa)

 spotkanie z wychowawcą

klasy: 8a, 8b, 8c, 5a, 5b, 7a, 7b, 7c, 7d, 6a, 6b, 6c

17.09.2020 (czwartek)

 spotkanie z wychowawcą

klasy: 6d, 6e, 4a, 4b, 4c, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

5.11.2020 (czwartek) konsultacje
15.12.2020 (wtorek) przekazanie informacji o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych na koniec I półrocza 
11.03.2021 (czwartek) spotkanie z wychowawcą
22.04.2021 (czwartek) konsultacje
20.05.2021 (czwartek) przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego

Zapraszamy Rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą.

W razie potrzeby rodzic może indywidualnie umówić się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu w innym terminie.