Z nowym rokiem szkolnym nowi uczniowie!

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego do grona społeczności uczniowskiej naszej „Piątki” zostali przyjęci kolejni uczniowie.

 „Przyrzekam być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”- ślubowały pierwszaki.

Po przemówieniu Pana Burmistrza, który gościł w murach naszej szkoły oraz po ciepłych słowach Pani Dyrektor kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przez najmłodszych uczniów naszej szkoły uroczystej przysięgi uczniowskiej i symboliczne pasowanie przez Panią Dyrektor Nie tylko dla pierwszoklasistów i ich rodziców, ale również dla nas nauczycieli była to chwila bardzo wzruszająca, wyjątkowa i ważna. Życzymy naszym milusińskim radosnego wkroczenia w tajemniczy i fascynujący świat nauki!

Witaj szkoło!

2 września nasza szkoła tętniła życiem. Uczniowie wszystkich klas rozpoczęli uroczyście rok szkolny 2019/20. Niektórzy z nich po raz pierwszy przekroczyli progi „piątki”. Pani Dyrektor Jolanta Czekaj pasowała pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów szkoły. Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Burmistrz Stanisław Piechula.

Życzymy wszystkim uczniom owocnego zdobywania wiedzy oraz pozytywnych ocen.

Zebrania z rodzicami

Dnia 12.09.2019 r. tj. w czwartek odbędą się zebrania z rodzicami wg następującego harmonogramu:

  • Klasy 5-8 godzina 16.30
  • Klasy 1-4 godzina 17.30

Spotkanie z wychowawcami odbywać się będzie w salach zgodnie z planem, który zostanie wywieszony w holu szkoły.

Zapisy na obiady do stołówki szkolnej na rok szkolny 2019/2020

Rodzice proszeni są o osobiste zgłaszanie się do kierownika świetlicy w celu zapisania dziecka na obiady.

Zgłoszenia i wpłaty za obiady będą przyjmowane na konto szkoły do 5 września tj. czwartek

Cena jednego obiadu wynosi 3 zł. Nie ma możliwości wykupienia pojedynczych obiadów. We wrześniu cena obiadów wynosi 48 zł.

OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ BĘDĄ WYDAWANE

OD 09.09.2019 (PONIEDZIAŁEK)

Uwaga!

Od nowego roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole wpłaty za obiady będą przyjmowane z góry do 25 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem września.

Za obiady we wrześniu należy wpłacić – 48,00 zł do 5 września

Za obiady w październiku należy wpłacić – 66,00 zł do 25 września (oprócz 14 października)

Za obiady w listopadzie należy wpłacić – 57,00 zł do 25 października

Brak terminowej wpłaty pozbawia możliwości korzystania z obiadów.

Wysokość kwoty za obiady, za kolejne miesiące podawana będzie na bieżąco na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica oraz na tablicy informacyjnej w holu szkoły.

Prosimy o terminowe wpłaty!

Przy wpłacie brana jest pod uwagę data wpływu. W tytule przelewu za obiady należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, kwotę, miesiąc za który jest dokonywana wpłata oraz wpisać dni zgłoszonej nieobecności ucznia na obiedzie.

Nr konta MBS: 92 8436 0003 0000 0003 8638 0004

Klasy I

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych, których dzieci będą uczęszczały do świetlicy szkolnej odbędzie się dnia 2 IX 2019 tj. poniedziałek o godz.12.00 w świetlicy szkolnej.

Zapraszamy

wychowawcy świetlicy

Uwaga!

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dzieci do świetlicy szkolnej proszeni są o osobiste zgłoszenie się do wychowawców świetlicy w celu wypełnienia karty zgłoszenia. Od tego roku obowiązują nowe karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.